Chat-GPT w edukacji

Jakub Orzeł

Zastosowanie sztucznej inteligencji w edukacji to nie tylko przyszłość, ale już teraźniejszość. Głównym przykładem jest Chat GPT – rozwinięty przez OpenAI model językowy, bazujący na głębokim uczeniu maszynowym.

Chat-GPT służy nie tylko do prowadzenia rozmów, ale staje się także wsparciem w nauce.
Dla nauczycieli jest nieocenioną pomocą w dostarczaniu materiałów i źródeł wiedzy. Można go wykorzystać do tłumaczenia trudnych pojęć, pomocy w przygotowaniu sprawdzianów, czy scenariuszy lekcji.

Dla uczniów Chat-GPT to jakby wirtualny nauczyciel – dostępny 24h na dobę. Potrafi dostosować się do indywidualnych potrzeb, tłumacząc skomplikowane zagadnienia w prosty sposób, np. poprzez analogię do zainteresowań konkretnego ucznia.

Choć narzędzie to jest potężne, ważne jest zwrócenie uwagi na jego odpowiednie wykorzystanie. Nie może zastąpić ludzkiego kontaktu ani być jedynym źródłem wiedzy.
Należy również pamiętać ograniczeniach Chatu-GPT. Niewłaściwe dane wejściowe mogą prowadzić do błędnych odpowiedzi, a nadmierna zależność od technologii może hamować rozwój uczniów.

Mimo to, jako narzędzie uzupełniające, Chat-GPT może znacząco wzbogacić proces edukacyjny, oferując innowacyjne rozwiązania dla nauczycieli i uczniów. Serdecznie zapraszamy na szkolenia Eko-Tur z obsługi Chatu-GPT.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *