Chcą likwidacji Karty Nauczyciela

Lubelskie samorządy domagają się zniesienia absurdalnych przepisów faworyzujących nauczycieli.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast województwa lubelskiego zbuntowali się przeciwko Karcie Nauczyciela i chcą jej likwidacji. „Dla sprawiedliwości społecznej nie można faworyzować jednej grupy zawodowej. Całkowita likwidacja Karty nauczyciela uzdrowi sytuację oświatową w kraju poprzez zniesienie absurdalnych zapisów” – napisali w specjalnym stanowisku wydanym przez samorządowy konwent.

Źródło i cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/19,1096845-Chca-likwidacji-Karty-nauczyciela.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *