Chcieć to móc! Jak zachęcić do działania nauczycieli.

Jak to jest, że jedni pracują chętniej i bardziej wydajnie a innym się nie chce? Jakie skuteczne narzędzia motywacji powinien znać i wdrażać dyrektor szkoły? O tym wszystkim w naszym dzisiejszym artykule.

Praca zawodowa jest jednym z ważniejszych elementów naszego życia, przeznaczamy na nią dużo czasu i energii. Poziom zaangażowania i wysiłek wkładany w powierzone zadania jest inny u różnych osób. To właśnie zaangażowanie, determinacja i wysiłek wkładany w pracę przekłada się na nasz sukces zawodowy. Sukces nie zależy tylko od posiadanych kompetencji  pracownika, ale w dużym stopniu od poziomu motywacji.

Słowo motywacja wywodzi się od łacińskiego „motus” i angielskiego „move” co oznacza: ruszać się z miejsca, zachęcać, wprawiać w ruch, wpływać na kogoś, pobudzać do działania. Pracujemy dla wielu różnych powodów, ale co sprawia, że niektórzy są swojej pracy oddani na tyle, by wykonywać ją z pasją.

Zainteresował mnie temat motywacji, ponieważ patrzę na zespół, w którym pracuję i zastanawiam się, dlaczego jedni pracują więcej i angażują się w różne działania, a inni nie. Jedni mają nowe pomysły i chcą je realizować, a drudzy wszystko negują i narzekają. Jeszcze inna grupa ludzi, która ma pomysły, ale nie potrafi podjąć działania lub angażuje się w różne projekty, ale nie potrafi ich doprowadzić do końca. Zastanawiam się, co kieruje zachowaniem ludzi, dlaczego tak postępują, co należałoby zrobić, żeby większa grupa lub wszyscy byli chętni do działania?

Rozmawiając ze współpracownikami, widzę różne motywy działania i różne potrzeby. Różne są sposoby rozwiązywania zadań czy problemów oraz różne są sposoby reagowania na daną sytuację. Intryguje i ciekawi mnie sposób, jak rozwiązać zadania i problemy pojawiające się w mojej pracy, jak zmotywować do działania tych niezmotywowanych, jak zachęcić do wspólnej pracy na rzecz naszej szkoły. Jak dobrze rozpoznać oczekiwania i potrzeby ludzi.

Obserwując inne firmy, widzę wachlarz systemów motywacyjnych, które głównie są powiązane z finansami np. premie, karty lojalnościowe czy benefity. To wszystko jest związane z dodatkowymi środkami finansowymi. Niestety, w szkole nie mamy takich możliwości i środków finansowych dla pracowników, żeby wykorzystać je jako jeden ze sposobów motywacji. Z drugiej strony, znam osoby, które zarabiają bardzo dobrze, ale nie są zadowolone ze swojej pracy i nie czują się zmotywowane do dalszego działania.

Czynnik materialny jest ważnym czynnikiem motywacji, ale równie ważne są także czynniki niematerialne, czyli określenie np. czy pracownik czuje się potrzebny, doceniony,  jakie są relacje interpersonalne i atmosfera w grupie, czy ma możliwość rozwoju i awansów?

Dyrektor ma do czynienia z ludźmi, których różni styl pracy, osobowość, wiek, nastawienie i wiele innych cech. Jak rozpoznać te właściwości  i odpowiednio podsycać w każdym pracowniku gotowość do wykorzystywania swojego potencjału?

Patrząc od strony pracownika, również chciałabym być bardziej motywowana, czyli wspierana i doceniana, by moja praca była bardziej produktywna, przez co czuję się spełniona zawodowo i bardziej szczęśliwa.

Ostatnio często spotykam się z problem demotywacji. Nauczyciel jest obrażany, ośmieszany przez rodziców, znajomych czy media. Zawód nauczyciela mocno dewaluował, rodzic i dziecko mają ostatnie zdanie a wynagrodzenie często jest poniżej średniej krajowej.

Lubię wyzwania i chciałabym być dyrektorem-liderem, który potrafi obserwować i rozmawiać z ludźmi, którymi zarządza. Chciałabym być częścią zespołu, w którym każdy realizuje się w sposób dla siebie optymalny. Chcę mieć pracowników zmotywowanych, zadowolonych ze swojej pracy i życia codziennego. Motywacja też ma związek ze szczęściem, a szczęśliwi ludzie pracują dobrze, wydajnie i są bardziej produktywni.

Magdalena Kowalik – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *