Co czyni dyrektora liderem społecznym?

Dyrektor - lider jest autentyczny, zaraża optymizmem i chęcią zmiany na lepsze, szanuje swoich partnerów oraz obdarza ich zaufaniem. Swój sukces mierzy sukcesem innych.

Temat „Dyrektor jako lider społeczny”, był do tej pory tematem dość dla mnie odległym. W swojej pracy nauczyciela, skupiając się na pracy z dziećmi, nigdy nie zastanawiałam się, jakie funkcje, role bądź zadania przyjmuje na siebie dyrektor szkoły. Wszystko radykalnie zaczęło się zmieniać, gdy kilka miesięcy temu obecny dyrektor szkoły zaproponował mi pełnienie funkcji wicedyrektora w szkole. Chcąc dobrze przygotować się do nowej roli rozpoczęłam kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą, który skłonił mnie do poczynienia głębszych refleksji dotyczących pracy dyrektora szkoły. Zaczęłam dokładniej przyglądać się pracy dyrektora w mojej placówce, jednocześnie ucząc się nowych obowiązków. Za obszar obserwacji wybrałam współpracę z rodzicami i aktywne włączanie ich w życie szkoły przy wykorzystanie ich potencjału, integrowanie i motywowanie pracowników szkoły, współpracę ze środowiskiem lokalnym w sferze kulturalnej oraz współpracę z organizacjami publicznymi i podmiotami prywatnymi. W mojej ocenie szalenie ważne okazały się tu relacje, w jakich pozostaje dyrektor szkoły, oraz styl zarządzania oparty na wzajemnym szacunku i relacjach partnerskich. Bardzo ważne okazały się również umiejętności takie jak: dzielenie się władzą/przywództwem, inspirowanie i motywowanie oraz uzewnętrznianie potencjału innych. Dyrektor – lider jest autentyczny, zaraża optymizmem i chęcią zmiany na lepsze, szanuje swoich partnerów oraz obdarza ich zaufaniem. Za dobro najwyższe stawia sobie rozwój uczniów, a swój sukces mierzy sukcesem innych.

Podczas swoich obserwacji zwróciłam szczególna uwagę na fakt, że dyrektor w mojej szkole nie dąży do dominacji, a wręcz przeciwnie – dopuszcza do wyrażania opinii oraz podejmowania decyzji przez uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w ważnych dla nich sprawach. W sferze kontaktów z samorządem terytorialnym, podmiotami prywatnymi, organizacjami pozarządowymi czy instytucjami oświatowymi dyrektor mojej szkoły opiera się na wzajemnej współpracy oraz wsparciu, co niewątpliwie sprzyja realizacji celów edukacyjnych.

Łączenie pracy nauczyciela ze sprawowaniem funkcji wicedyrektora to najlepszy sposób na poznanie „od środka” tajników zarządzania szkołą. Niezwykle istotny dla mnie okazał się fakt, że obecny dyrektor w mojej szkole to dyrektor-lider, człowiek, na którego się patrzy i chciałoby się robić to samo, co on robi. To właśnie dzięki jego wiedzy, doświadczeniu i profesjonalizmowi uczę się nowych zachowań i ról w swojej codziennej pracy. Mam nadzieję, że wiedza zdobyta podczas pisania tej pracy oraz umiejętności zdobyte w codziennej pracy pomogą mi w budowaniu szkoły przyjaznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i wszystkich partnerów szkoły.

Katarzyna Szostek-Pająk – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *