Co dalej z doskonaleniem warszawskich nauczycieli?

12 listopada odbyło się kolejne spotkanie z serii konferencji poświęconych 25-leciu edukacji w wolnej Polsce. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta, Biura Edukacji, WCIES, niepublicznych i publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, a także nauczyciele próbujący łączyć pracę w szkole z karierą naukową. Oczywiście również EDURADA była na tym ciekawym spotkaniu.

Tym razem tematem głównym był problemy:
– jakie zmiany, które zaszły we współpracy z uczelniami, między innymi w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczyli były najważniejsze?
– które z tych zmian były pozytywne, a które negatywne.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że istnieje duża rozbieżność między przygotowaniem przyszłych nauczycieli przez uczelnie, a specyfiką pracy w szkole. Podkreślono dużą rolę placówek doskonalenia nauczycieli w tym zakresie.

Korzystną zmianą ostatnich lat są wspólne projekty edukacyjne szkół i uczelni wyższych.

Opracował Artur Foremski

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *