CO DALEJ Z MODELEM EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ?

Dokument jest aktualnie na wstępnym etapie prac legislacyjnych i dopiero podjęta zostanie decyzja czy i kiedy zostanie wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazała Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu, która odbyła się 29 października 2021 r.

Komisja została zwołana w celu przedstawienia przez Ministra Edukacji i Nauki informacji na temat roli szkół specjalnych w systemie kształcenia włączającego w szczególności w czasie popandemicznym.

Pani Minister wskazała, że w rezerwie, której dysponentem jest Minister Edukacji i Nauki znajduje się 700 mln zł na zwiększenie subwencji oświatowej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną – 180 mln zł na pomoc

psychologiczno-pedagogiczną zostanie przekazane od 1 stycznia 2022 r. A od 1 września 2022 r. zostanie przekazanych pozostałych 520 mln zł na zatrudnienie dodatkowych psychologów i pedagogów, logopedów.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/62360-co-dalej-z-modelem-edukacji-wlaczajacej

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *