CO NOWEGO W KARCIE NAUCZYCIELA OD 1 WRZEŚNIA 2022 R.?

Przed kilkoma dniami a dokładnie 10 sierpnia 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730 - dalej ustawa nowelizująca). Większość zmian wejdzie w życie szybko bo już z dniem 1 września 2022 r. Czasu na przygotowanie zmian nie jest więc zbyt dużo, zobaczmy zatem jakie najważniejsze zmiany czekają nauczycieli i dyrektorów szkół wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Aktualna ścieżka awansu zawodowego nauczycieli obejmuje 4 stopnie awansu: (1) nauczyciel stażysta, (2) nauczyciel kontraktowy, (3) nauczyciel mianowany, (4) nauczyciel dyplomowany. Począwszy od 1 września 2022 r. nastąpi zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego przez likwidację stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Tym samym w obrocie prawnym będą występowały jedynie dwa stopnie awansu zawodowego nauczyciela, a to: (1) nauczyciel mianowany, (2) nauczyciel dyplomowany. Każdy inny nauczyciel będzie miał status nauczyciela początkującego.

Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego będzie prowadzone, tak jak dotychczas, w trybie postępowania administracyjnego, a stopnie te będą nadawane w drodze decyzji administracyjnej. Nie zmienią się również organy właściwe do nadania tych stopni (art. 9b ustawy – Karta Nauczyciela).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9b ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela (art. 1 pkt 4 lit. a ustawy nowelizującej) warunkiem nadania nauczycielowi początkującemu (tj. nauczycielowi nieposiadającemu stopnia awansu zawodowego) stopnia nauczyciela mianowanego będzie:

 

  • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych;
  • odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela, podczas którego nauczyciel będzie doskonalił umiejętności praktyczne oraz pogłębiał wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela;
  • posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela;
  • uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach;
  • zdanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, podczas którego sprawdza się spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/65504-co-nowego-w-karcie-nauczyciela-od-1-wrzesnia-2022-r

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *