Czas wyciszenia

Po karnawałowych szaleństwach przychodzi czas wyciszenia i wytężonej pracy.

Za nami Ostatki i Walentynki, przed nami – długi okres wytężonej pracy. Kolejny „oddech” złapiemy dopiero podczas wielkanocnej przerwy, zatem teraz warto zbierać siły, skupiać się na zadaniu i … działać!

Edurada w tym tygodniu rozpoczyna swe wydanie od promowania najnowszej pozycji w wachlarzu publikacji wydawnictwa EKO-TUR: książki dotyczącej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponieważ uczniowie tacy stanowią coraz większy procent szkolnej populacji, zachęcamy do pochylenia się wraz z nami nad tym tematem. Pierwsza zapowiedź dziś, kontynuacja – za tydzień.

We wtorek poruszymy trudny temat mobbingu  szkole – tym razem jednak nie tego dotyczącego pracowników, ale dotyczącego uczniów. Przemoc i agresja rówieśnicza przybiera dziś w szkole coraz bardziej wyrafinowane formy – mobbing jest właśnie jedną z nich.

W środę kontynuujemy rozpoczęty tydzień wcześniej temat ucznia z zespołem Touretta, stojących przed nim wyzwań i możliwości wspierania w codziennej pracy. Zachęcamy do lektury artykułu naszej ekspertki, Krystyny Budzianowskiej.

W czwartek – dawno nie poruszany temat komunikacji w codziennej pracy dyrektora szkoły. Jak się komunikować skutecznie i dlaczego jest to umiejętność ważna w zarządzaniu – o tym w czwartek.

W piątek zaś przypominamy doskonały tekst Wojciecha Turewicza o byciu liderem, wizjonerem i osobą twórczą – dla nauczycieli, dyrektorów, ale i dla rodziców – temat niezwykle ważny.

Zapraszamy do lektury i życzymy dobrego tygodnia!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *