Czy dyrektor może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela kiedy toczy się postępowanie dyscyplinarne o czyn naruszający prawa dziecka ?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *