Czy dyrektor powinien znać prawo pracy?

W chwili objęcia stanowiska dyrektora szkoły nauczyciel staje się nie tylko menedżerem, motywatorem, liderem i mediatorem, ale przede wszystkim pracodawcą. Jak się przygotować do tej roli?

Objęcie stanowiska dyrektora szkoły łączy się przejęciem odpowiedzialności za pracowników oraz uczniów szkoły. Spośród licznych obowiązków dyrektora, określonych w Karcie Nauczyciela oraz statucie prowadzonej przez niego szkoły, chciałabym skupić się na tych bezpośrednio związanych z pełnieniem funkcji dyrektora jako pracodawcy.

Jednakowoż ze względu na obszerność tematu skupię się na roli dyrektora jako pracodawcy wyłącznie sektorze publicznym szkolnictwa. Głównymi pozycjami, które wykorzystam przy pisaniu, będą Karta Nauczyciela, Ustawa o pracownikach samorządowych oraz Kodeks pracy, gdyż są to najważniejsze akty prawne związane z zatrudnianiem oraz rozwiązywaniem umowy o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. W Karcie Nauczyciela zawarte są również przepisy związane z awansem nauczycieli.

Uważam, że każdy nauczyciel w momencie, gdy obejmuje funkcję dyrektora szkoły ma obowiązek zapoznać się z prawem pracy. Jakiekolwiek uchybienia ze strony dyrektora w tym zakresie będą bezpośrednio rzutowały na pracowników. Gdy z powodów nieodpowiednich działań dyrektora pracownik zdecyduje się na wszczęcie działań sądowych, dyrektor nie może tłumaczyć się nieznajomością prawa pracy. 

Ponadto, rozmawiając z innymi nauczycielami zauważyłam, że chociaż procedury awansu zawodowego nauczycieli są jasno określone w Karcie Nauczyciela, wielu nauczycieli ciągle ich nie zna, a ich dyrektorzy nie zawsze w sposób odpowiedni się do niniejszych procedur ustosunkowują.

Dyrektor jako pracodawca powinien skutecznie motywować swoich pracowników, nie tylko finansowo poprzez dodatki motywacyjne. Uważam, że jest to jeden z fundamentalnych zadań dyrektora, niestety często zaniedbywany w polskich szkołach, zwłaszcza państwowych. Chciałabym zwrócić uwagę na ten problem i podjąć próbę rozwiązania go.

Agnieszka Starszuk – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *