Czy dyrektor szkoły ma obowiązek udzielania informacji publicznej?

Dyrektor szkoły jako organ reprezentujący jednostkę organizacyjną, która wykonuje zadania publiczne, jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej w przypadku zaistnienia konkretnych przesłanek.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *