Czy można odwołać się od oceny pracy nauczyciela ustalonej w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *