Czy nauczyciel może wstawić jedynkę za brak zeszytu lub podręcznika?

Szkoła się zaczęła, a wraz z nią, powróciły pytania, które nurtują wielu uczniów. Jednym z nich jest to, czy nauczyciel może wystawić jedynkę za brak zeszytu lub podręcznika? Wszak oceniane powinny być tylko umiejętności i wiedza. Jednak jak jest naprawdę?

Nauczyciel nie może wstawiać ocen za brak zeszytu czy podręcznika. Mowa o tym konkretnie w pkt. 44 ustawy o systemie oświaty. W myśl tego zapisu ocenie podlegają jedynie:

  • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  • zachowanie ucznia.
    „Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, oraz obowiązków określonych w statucie szkoły” – czytamy w podanym punkcie.
    Źródło i cały tekst: Czy nauczyciel może wstawić jedynkę za brak zeszytu lub podręcznika? (msn.com)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *