Czy nauczyciel musi podpisać Kodeks Etyki wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły, bez jakichkolwiek konsultacji i opiniowania?

Po pierwsze Kodeks Etyki nie jest dokumentemwymaganym przez przepisy regulujące kontrolę zarządczą ani prawo pracy. Kodeks Etyki nie wynika również z przepisów oświatowych. Karta Nauczyciela odnosi się do postawy etycznej nauczyciela w artykule 6. Kodeks Etyki należy jednak rozumieć jako dokument służący poprawie ładu organizacyjnego w szkole. Kodeks Etyki nie może być sprzeczny z przepisami prawa pracy, tj. Kodeksu Pracy oraz Karty Nauczyciela. Wprowadzanie Kodeksu z dnia na dzień nie jest jednak rozwiązaniem efektywnym – może bowiem prowadzić do niezadowolenia wynikającego z podpisywanie dokumentu, którego treść nie jest do końca zrozumiała. Kodeks to zapewne dłuższy dokument, z którym przed podpisaniem warto się zapoznać. Reasumując: dyrektor szkoły może wprowadzić Kodeks Etyki i bierze odpowiedzialność za jego treść. Jeżeli zawarte w nim zapisy będą sprzeczne z przepisami prawa, wówczas nie ma obowiązku stosowania zapisów takiego Kodeksu. W opisanym przypadku widać napięcie pomiędzy dyrektorem działającym pospiesznie a zespołem nauczycieli. Jeżeli pracownik potrzebuje czasu na przeczytanie treści Kodeksu może poinformować o tym fakcie dyrektora i wskazać termin podpisania dokumentu. Niepodpisanie dokumentu bez uzasadnienia może być naruszeniem zasad podległości służbowej

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *