Czy przedszkolak może być kreatywny i przedsiębiorczy? Część 2

Najważniejsze zadanie nauczyciela w przedszkolu to nie ograniczać pomysłowości dzieci, łamać utarte schematy i zachęcać do nowego.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

Rozwijanie kompetencji informatycznych wiąże się przede wszystkim z pokazaniem dziecku zagrożeń płynących z wirtualnej przestrzeni, w celu uwrażliwienia i rozwijania ostrożności w korzystaniu z zasobów internetu. Rozwijając tę kompetencję, warto skupić się na efektach rozwojowych, jakie powinno osiągnąć dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Według podstawy programowej, dziecko powinno umieć korzystać z nowoczesnej technologii, ze wspomaganiem zabawami projektowymi, konstrukcyjnymi oraz pracą techniczną i plastyczną.

Ważne jest, aby działania zmierzające do kształtowania elementów wyżej wymienionych kompetencji, były obecne podczas wszystkich działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, w których uczestniczy przedszkolak. Poczynając od podejmowania prostych decyzji, np. „w co się dzisiaj ubiorę” czy „co położę na kanapce”, po samodzielne wybieranie techniki plastycznej w trakcie zajęć czy materiału do skonstruowania wymyślonego przez siebie modelu w trakcie swobodnej zabawy.

Idealnym polem do kształtowania wyżej wymienionych kompetencji wydaje się być m.in. obszar preorientacji zawodowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego określa, że dzieci w przedszkolu powinny odkryć co lubią robić i co je szczególnie interesuje, nauczyć się opowiadać o sobie i o tym kim chciałyby zostać. Powinny poznać świat zawodów i rynku pracy, nazwy zawodów, charakterystyczne dla nich czynności, narzędzia i przybory, którymi się posługują. Należy też stworzyć dzieciom możliwość odgrywania różnych ról zawodowych w trakcie zabawy, uświadomienia sobie swoich zainteresowań oraz identyfikacji np. z zawodami wykonywanymi przez rodziców.

Umożliwienie przedszkolakom na co dzień planowania i realizowania działań dydaktycznych (na miarę ich możliwości), stwarzanie okazji do samodzielnego planowania własnych działań lub działań w grupie rówieśniczej, będzie wspaniałą zabawą oraz okazją do rozwijania kompetencji w zakresie kreatywności i przedsiębiorczości.

Dzieci w wieku przedszkolnym posiadają naturalną potrzebę eksploracji i doświadczania. Dlatego najważniejsze zadanie nauczyciela w przedszkolu to: nie ograniczać pomysłowości dzieci, łamać utarte schematy i zachęcać do nowego, rozwijając wyobraźnię i fantazję dziecka.

Pomysły na realizację tego postulatu, w połączeniu z preorientacją zawodową w przedszkolu, znajdziecie Państwo w kolejnym artykule.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *