Czy uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim powinien być zwolniony z nauczania drugiego języka obcego?

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określone zostały trzy różne wymiary godzin nauczania języków obcych nowożytnych w gimnazjum.

Ramowe plany nauczania odnoszą się do poszczególnych typów szkół.

Zgodnie z regulacją z ust.1 pkt. 1 lit.c załącznika nr 3 uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczą się jednego języka obcego nowożytnego.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *