Czy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę powstaje konieczność wypłaty odprawy?

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę regulowane jest przepisami Kodeksu Pracy. W przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę staję się On stroną stosunku pracy, jeśli takowy istniał w chwili przejścia. Stosunek pracy jako taki nie ustaje. Nie powstaje więc konieczność wypłaty odprawy pracownikowi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *