Czy warto po macierzyńskim skorzystać urlopu bezpłatnego czy wychowawczego, by nie komplikować pracy szkoły, wracając do pracy na dwa, trzy miesiące?

Ponieważ urlop bezpłatny skutkuje przerwą w zatrudnieniu ze wszystkimi konsekwencjami, stażowymi, emerytalnymi itd.  Sugeruję urlop wychowawczy. Ważne jest jednak, jak to widzi kierownictwo szkoły i tutaj trzeba podjąć wspólną decyzję.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *