Czy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania można rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron?

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem może nastąpić na mocy porozumienia stron. Należy jednak pamiętać, że istotą porozumienia stron jest konieczność zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika co do tego, że rozwiązują oni łączący ich stosunek pracy. Co więcej – dla zachowania jawności i pewności stanu prawnego porozumienia powinno być ono zawarte na piśmie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *