Czy zgodę na przetwarzanie danych osobowych można odwołać?

Odwołanie zgody wywołuje wyłącznie skutki na przyszłość – oznacza to, że od chwili otrzymania oświadczenia o odwołaniu zgody, nie można już opierać na zgodzie przetwarzania danych; wszystkie te czynności, które opierały się na zgodzie i miały miejsce wcześniej pozostają ważne.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *