Daty do ustalenia. Terminy rekrutacji niech określą dyrektorzy przedszkoli

W 2015 roku terminy rekrutacji do przedszkoli określą dyrektorzy w uzgodnieniu z organem prowadzącym - proponuje MEN.

Taką poprawkę w tzw. ustawie rekrutacyjnej resort chce wprowadzić przy okazji nowelizacji przepisów o podręcznikach.

Zgodnie z czerwcową nowelą, minister edukacji powinien przygotować rozporządzenie określające skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów.

„Mając na uwadze procedowanie aktów wykonawczych do ustawy z dnia 6 grudnia tj. wynikających z delegacji na podstawie art. 20l cytowanej ustawy, zasadne wydaje się dokonanie zmiany w zapisach art. 6 i art. 16 ww. ustawy” – wskazuje MEN.

Źródło i cały tekst: http://www.samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/136848/Daty-do-ustalenia–Terminy-rekrutacji-niech-okresla-dyrektorzy-przedszkoli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *