Diagnoza sytuacji wychowawczej klasy w nauczaniu online

Nauczanie zdalne powoduje coraz więcej trudności wychowawczych. Z każdym tygodniem u wielu uczniów można zaobserwować pogarszanie się nastroju i kondycji psychicznej. Wielu specjalistów już dziś bije na alarm, próbując przygotować nauczycieli do powrotu do szkół i udźwignięcia negatywnych skutków przedłużającej się izolacji społecznej.

Nauczanie zdalne powoduje coraz więcej trudności wychowawczych. Z każdym tygodniem u wielu uczniów można zaobserwować pogarszanie się nastroju i kondycji psychicznej. Wielu specjalistów już dziś bije na alarm, próbując przygotować nauczycieli do powrotu do szkół i udźwignięcia negatywnych skutków przedłużającej się izolacji społecznej.

W kontekście zachodzących zmian zasadne wydaje się również przemyślenie procesu reintegracji zespołów klasowych – trudno bowiem oczekiwać, że po roku do szkół uczniowie wrócą tacy sami. Wielu z nich będzie bowiem dźwigało na swych barkach traumy osobistych doświadczeń, zwielokrotnionych kryzysów, które doprowadzały do deprywacji.

Proponujemy zatem dokonanie analizy sytuacji wychowawczej zespołu klasowego na podstawie kwestionariusza ankiety, dzięki której łatwiej będzie opisać najważniejsze obszary związane z zachowaniem uczniów i ich rozwojem społecznym.

 

PRZYKŁADOWY KWESTIONARIUSZ

DIAGNOZY WYCHOWAWCZEJ KLASY

1. Ocena poziomu integracji w klasie:

– czy uczniowie ze sobą współpracują, znają się nawzajem, chcą ze sobą wspólnie pracować?

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

            – czy są grupki uczniów, które się ze sobą kontaktują?

          ………………………………………………………………………………………

            – czy są uczniowie, którzy się nie lubią?

          ………………………………………………………………………………………

2. Ocena przemocy w klasie:

            – przemoc fizyczna (opis incydentów)

…………………………………………………………………….

            – przemoc słowna (opis incydentów)

………………………………………………………………………

            – izolowanie (opis incydentów)

……………………………………………………………………

                – cyberprzemoc w trakcie nauki online (opis incydentów)

……………………………………………………………………

 

3. Jakie są główne problemy i trudne zachowania w klasie na przestrzeni ostatnich tygodni?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Czy są osoby, które sprawiają trudności? Jakiego rodzaju są to trudności?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– jakie działania zostały podjęte i jakie są efekty tych działań?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Czy w klasie pojawiły się problemy korzystania przez uczniów z używek?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Krótka charakterystyka współpracy z rodzicami.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Pozytywne aspekty klasy.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Sukcesy klasy w trakcie nauki online

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego-profilaktycznego w klasie.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

10. Wnioski do dalszej pracy wychowawczej …………………………………………………………………………………………………………

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *