187 mln zł na dodatkowe zajęcia dla uczniów po powrocie do szkół

Rząd chce podzielić między samorządy 187 mln zł na dodatkowe zajęcia dla uczniów klas IV-VIII. Pieniądze trafią do rezerwy subwencji oświatowej.

Dodatkowe zajęcia wspomagające będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w tym zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które zaliczane są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

Zajęcia będzie można prowadzić w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, w tym specjalnych, oraz w szkołach artystycznych prowadzących kształcenie ogólne.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/187-mln-zl-na-dodatkowe-zajecia-dla-uczniow-po-powrocie-do-szkol

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *