Dni dyrektorskie, czyli dodatkowe wolne dla uczniów

Dni dyrektorskie, czyli dodatkowe wolne dla uczniów Nawet jeśli dyrektor wyznaczy dzień wolny od nauki, szkoła musi zapewnić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (fot. Pixabay) W 2021 r. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, przypada na czwartek. Samo święto jest dniem wolnym od pracy i nauki. Jednak na podstawie rozporządzenia ministerstwa edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego z 2017 r., dyrektorzy placówek mogą uczniom i nauczycielom "podarować" dodatkowy dzień wolnego. Aby jednak ustanowić tzw. dzień dyrektorski, spełnione muszą zostać odpowiednie procedury.

Od 4 do 10 – taką pulę tzw. dni dyrektorskich, mają do wykorzystania dyrekcje szkół i placówek oświatowych. Nie organizuje się wtedy zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Nie są to jednak dni wolne od pracy dla nauczycieli. Szkoły – mimo braku lekcji – muszą zapewnić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W uzasadnionych przypadkach, dyrektor może wprowadzić dodatkowy wolny dzień „spoza swojej puli”, ale musi wtedy prosić o zgodę organ prowadzący.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/dni-dyrektorskie-czyli-dodatkowe-wolne-dla-uczniow,325092.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *