Dni tematyczne: Dzień Postaci z Bajek, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Kubusia Puchatka

Zgodnie z obietnicą kontynuujemy prezentację dobrych praktyk, udanych projektów realizowanych w wielu szkołach w Polce. Dziś pomysły ze Szkoły Podstawowej w Żabnicy.

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy
Autor/ autorzy działania: mgr Maria Figura, mgr Magdalena Krestian – opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Czas trwania działania:  akcje odbywały się trzy razy w roku szkolnym

Forma zajęć:  zabawy integracyjne, przedstawienie teatralne, konkursy, wspólne czytanie książek

Adresat zajęć:  uczniowie, nauczyciele

Cel działania: 

– integracja społeczności uczniowskiej,

– aktywizowanie uczniów,

– poznanie historii popularnej na świecie zabawki i znanych postaci bajkowych,

-budowanie przyjaznego klimatu szkoły,

– wspólne spędzanie wolnego czasu.

Szczegółowy opis działania:

W Szkole Podstawowej im. Partyzantów Polskich w Żabnicy uczniowie są inicjatorami różnorodnych działań, które służą ich własnemu rozwojowi jak i wzbogaceniu oferty szkoły. W realizację swoich działań włączają także inne osoby. Są aktywni na wielu obszarach.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego zorganizowano cykl imprez – Dni tematyczne: Dzień Postaci z Bajek, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Kubusia Puchatka, które miały wzbogacić wiedzę dzieci o bajkowych postaciach ale też uatrakcyjnić proces edukacyjny w szkole.

W czasie dni tematycznych uczniowie otrzymywali nagrody rzeczowe, pozyskane od sponsorów. 

Każdy dzień wyglądał nieco inaczej. 

Dzień Postaci z Bajek zorganizowany  został dla uczniów klas I – III przez Samorząd Uczniowski. Dzieci miały za zadanie zaprezentować wybraną przez siebie bajkową postać tak, by zachęcić innych do jej poznania. Mogły to być postacie książkowe i filmowe. Uczniowie klas młodszych wykazali się dużą pomysłowością przy dobieraniu kostiumów bajkowych postaci. W zabawę włączyli się również wychowawcy klas I -III, którzy nie tylko podpowiadali za kogo się przebrać, ale i sami założyli bajkowe stroje. W klasach i na korytarzach zrobiło się bajkowo, co wzbudzało zainteresowanie i zachwyt pozostałych uczniów naszej szkoły. Piękne kreacje dzieci zostały sfotografowane, a każdy przebrany uczeń otrzymał w nagrodę symboliczny drobiazg. Wśród uczestników tej zabawy rozlosowano jeszcze 11 nagród przygotowanych przez Samorząd Uczniowski.

W Dniu Pluszowego Misia uczniom klas I – VI towarzyszyły w szkole pluszaki, zarówno w czasie nauki jak i zabawy. Dzieci poznały historię tej popularnej na całym świecie zabawki. W czasie długiej przerwy uczeń klasy 4 czytał młodszym kolegom bajkę o misiu. Odbyło się też przedstawienie dla misia pt.”Babcia Jaga”, które przygotowali uczniowie klas 5 zaangażowani w prace biblioteki szkolnej. Ostatnim punktem dnia był konkurs literacki „Życzenia dla misia”, którego laureaci zostali nagrodzeni upominkami.

W Dniu Kubusia Puchatka dzieci ubrały się w kolory: żółty i czerwony, nawiązując tym samym do wyglądu bajkowego Kubusia. Niektórzy przynieśli ze sobą pluszaki: duże, maleńkie, które towarzyszyły im w czasie wspólnych zabaw. Dzieci w tym dniu układały też tematyczne puzzle, kolorowały kolorowanki, a w ramach realizowanej w szkole akcji „Poczytaj Bratkowi” starsza koleżanka czytała młodszym bajkę o Kubusiu Puchatku. 

Efekty działania:

– uczniowie dowiedzieli się, że niektóre bajkowe postaci czy zabawki mają swoje światowe dni, a ich historia nawiązuje do prawdziwych zdarzeń,

– dzieci brały aktywny udział w zajęciach,

– dni dały okazję do integracji społeczności szkolnej,

– uczniowie mieli okazję do zaprezentowania talentu i pomysłowości,

– dni wzbogaciły ofertę spędzenia czasu wolnego.

Osoby/ instytucje współpracujące i zakres współpracy:

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy,

– Samorząd Uczniowski

– wychowawcy klas I – VI pełniący opiekę nad uczniami w czasie zabaw i zajęć,

– rodzice pomagający dzieciom w przygotowaniu strojów,

– nauczyciel bibliotekarz przygotowujący z uczniami przedstawienie,

– prywatni sponsorzy upominków dla uczniów

Informacje dodatkowe: Relacje z dni tematycznych zostały zamieszczone na szkolnej stronie internetowej www.spzabnica.cba.pl , a informacja o nich znalazła się w gazecie „Nowiny z Gminy”.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Żabnicy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *