Nauczyciel Roku. Czapki z głów przed Katarzyną Nowak-Zawadzką z SP z oddziałem integracyjnym!

– Pani Katarzyna opiekuje się dziećmi, które tego najbardziej potrzebują. Czapki z głów! – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska. Katarzyna Nowak-Zawadzka została Nauczycielem Roku 2015 .

Katarzyna Nowak-Zawadzka jest pedagogiem szkolnym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie. Efektów jej pracy nie można mierzyć wynikami konkursów i olimpiad. Stara się walczyć o każde dziecko.

Trzy lata temu Katarzyna Nowak-Zawadzka zmobilizowała przyjaciół szkoły do założenia Stowarzyszenia Sercem Malowane Przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie. Dzięki stowarzyszeniu udało się ufundować paczki dla najuboższych rodzin, zorganizować m.in. szkolenie dla nauczycieli, ufundować sprzęt multimedialny dla szkoły.

Źródło i cały tekst: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/157028/Nauczyciel-Roku–Czapki-z-glow-przed-Katarzyna-Nowak-Zawadzka-z-SP-z-oddzialem-integracyjnym

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *