Dni wolne dla nauczycieli. Ile dni trwa urlop w oświacie? Sprawdzamy, co mówią o tym przepisy

Ile godzin w tygodniu pracuje nauczyciel? Informacje na temat liczby godzin pracy nauczyciela znajdziemy w Karcie Nauczyciela. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze jest taki sam, jak w przypadku osób pracujących w innych zawodach i nie powinien przekraczać 40 godzin tygodniowo.

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest bardzo zróżnicowana, zależy od rodzaju pracy nauczyciela, stanowiska pracy i typu szkoły. Wymiary godzin są różne. Przykładowo jest to: 18, 20, 22, 25 czy 30 godzin.

Źródło i cały tekst:  Dni wolne dla nauczycieli. Ile dni trwa urlop w oświacie? Sprawdzamy, co mówią o tym przepisy (msn.com)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *