Dobre praktyki: Akcje sportowe: „Gimnastyka z Mikołajem”, „W podskokach na ferie”

Do zimy wprawdzie jeszcze trochę czasu, ale być może pomysł nauczycieli z Żabnicy natchnie innych do przygotowania podobnych akcji już za miesiąc?

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

Autor/ autorzy działania:   mgr Maria Figura, mgr Magdalena Krestian – opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Czas trwania działania: akcje odbywały się w grudniu 2014r. i w styczniu 2015r. 

Forma zajęć: grupowe zajęcia ruchowe

Adresat zajęć: uczniowie

Cel działania: 
– zachęcenie uczniów do ruchu,
– połączenie dbania o dobrą kondycję z zabawą,
– integracja społeczności szkolnej,
– prezentacja przez uczniów ich umiejętności i talentów,
– pokazanie pomysłów na zdrowe spędzanie czasu wolnego

Szczegółowy opis działania:
W Szkole Podstawowej im. Partyzantów Polskich w Żabnicy wiele uwagi poświęca się dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. By swoje  działania wzmocnić, prowadzone są tematyczne akcje. Cieszą się one szczególnym powodzeniem, dlatego kontynuuje się je w kolejnych latach. Należą do nich „Gimnastyka z Mikołajem” oraz akcja zatytułowana „W podskokach na ferie”.

Gimnastyka z Mikołajem odbyła się w przededniu święta Św. Mikołaja. Uczestniczyli w niej uczniowie klas I – VI. Dzieci były ubrane w  pasujący do zabawy kolor tj. czerwony, a znaczna część ćwiczących  miała też na głowach mikołajkowe czapki. Zabawa sportowa odbyła się na sali gimnastycznej. Układ ruchowy przy muzyce poprowadziły uczennice klasy 5. Wszyscy uczestniczący w gimnastyce ćwiczyli z Mikołajem dosłownie i w przenośni, bo wśród ćwiczących  byli chłopcy o imieniu Mikołaj a zarazem i termin był szczególny -mikołajkowy.

W podskokach na ferie to zajęcia sportowe, które odbyły się przed samymi feriami. Była to już druga edycja tej skocznej zabawy dla uczniów klas I – III. W odróżnieniu do roku poprzedniego, gdzie liczono ilość podskoków, zadanie polegało na tym, że uczniowie skacząc na skakankach pokonywali wyznaczoną odległość. Po oddaniu ostatnich skoków nastąpiło podliczenie długości wspólnie pokonanego dystansu. W zadaniu tym jak i podczas całej zabawy pomagały dzieciom wychowawczynie klas I -III. Zabawa pozwoliła symbolicznie doskoczyć dzieciom do ferii, a tym samym była zachętą do aktywnego spędzenia czasu wolnego od zajęć szkolnych. 

Efekty działania:
– zabawy zmotywowały uczniów do ruchu,
– w czasie ćwiczeń nastąpiła integracja dzieci,
– działania te pozwoliły połączyć dobrą zabawę z dbaniem o kondycję,
– pokazane zostały pomysły na zdrowe spędzanie czasu,
– uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności i talent.

Osoby/ instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy,
– Samorząd Uczniowski koordynujący akcje
– wychowawcy klas I – III pomagający w przebiegu ćwiczeń,
– rodzice pomagający dzieciom w przygotowaniu strojów,

Informacje dodatkowe: Relacje z akcji zostały zamieszczone na szkolnej stronie internetowej www.spzabnica.cba.pl , a informacja o Gimnastyce z Mikołajem  znalazła się w gazecie „Nowiny z Gminy”.

Nauczyciele Szkoły Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *