Sześciolatki wrócą do przedszkoli? Nie będzie dla nich miejsca

Samorządy obawiają się, że jeśli sześciolatki wrócą do przedszkoli, to nie będzie dla nich miejsca. Wszystko przez przepisy, które zmuszają je do tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych.

Od września 2016 r. oddziały przedszkolne, które działają przy szkołach, będą z mocy prawa przekształcone w zespoły szkolno-przedszkolne. Takie rozwiązanie wprowadza art. 5 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827). Podjęcie uchwały przez radnych o takim przekształceniu wydawałoby się formalnością, gdyby nie rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 20).

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/901923,szesciolatki-ponownie-w-przedszkolach.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *