Dodatek motywacyjny kością niezgody w szkołach

Wysokie dodatki, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa. Nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego mogą zarobić nawet dwukrotnie więcej, niż gwarantuje im Karta.

Czytaj więcej: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1275000,dodatek-motywacyjny-w-szkolach.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *