Dodatek wiejski. Kiedy nauczyciel nie ma do niego prawa?

Pytanie do RIO związane z dodatkiem wiejskim dotyczyło jednego z nauczycieli w ZSP w Sarnówku.

Kierownik Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie Sylwia Masternak wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z wnioskiem o wyjaśnienie czy zatrudnionemu w Zespole Szkół Publicznych w Sarnówku nauczycielowi należy się dodatek wiejski.
Szkoła zatrudniła nauczyciela nie mającego jednak kwalifikacji do prowadzenia konkretnego przedmiotu
Gminne Centrum Oświaty w Bodzechowie (woj. świętokrzyskie) to jednostka zapewniająca obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek organizacyjnych, m.in. Zespołu Szkół Publicznych w Sarnówku, funkcjonującym na terenie wiejskim.

W roku szkolnym 2023/2024 we wspomnianej szkole zatrudniono osobę posiadającą kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, ale nie posiadającą wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w wymiarze 16/23…. cały tekst i źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/dodatek-wiejski-kiedy-nauczyciel-nie-ma-do-niego-prawa,500606.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *