Dodatkowe zajęcia dla uczniów bezpłatne i w ramach czasu pracy nauczyciela?

Oświatowe związki zawodowe chcą, aby dyrektorzy dodatkowo płacili nauczycielom m.in. za prowadzenie kół zainteresowania dla uczniów.

samorządy chcą doprecyzowania przepisów uprawniających dyrektorów do zlecania dodatkowych zajęć w ramach 40-godzinnego czasu pracy pedagogów.

Jeszcze tylko tydzień będą trwały konsultację projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta nauczyciela. Główne jej zmiana polega na likwidacji tzw. godzin karcianych, które zostały wprowadzone w 2009 r….. Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/920805,dodatkowe-zajecia-dla-uczniow-w-ramach-czasu-pracy-nauczyciela.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *