Dofinansowanie i warunki doskonalenia zawodowego nauczycieli. MEN przedstawiło projekt rozporządzenia

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji międzyresortowym projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe. Resort proponuje, by weszło ono w życie 1 września 2019 r.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *