Doskonały poradnik

To niezwykły zbiór artykułów autorki, która korzysta ze swego bogatego doświadczenia z pracy psychologicznej w służbie zdrowia i oświacie.

Przybliża psychologiczne aspekty pracy z uczniami, mającymi różnego rodzaju problemy w szkole.  Przedstawiając teoretyczne uwarunkowania owych problemów, proponuje sposoby oddziaływań wychowawczych stymulujących rozwój uczniów., wykorzystując analizie konkretnych przypadków. Autorka opiera się na dokumentacji, znanej w praktyce każdemu nauczycielowi – na opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej, co czyni tę książkę jeszcze bardziej godna lektury.

Propozycje te sformułowane są w formie scenariuszy zajęć, gotowych do wykorzystania w trakcie lekcji wychowawczych, indywidualnych i grupowych zajęć z uczniami. Dzięki propozycjom można przeprowadzić ciekawe lekcje dotyczące m.in. skutecznych technik przyspieszonego uczenia się, komunikacji interpersonalnej czy zasad powtarzania i utrwalania materiału. Scenariusze można realizować już z uczniami kończącymi pierwszy etap edukacyjny, ale doskonale też sprawdzą się w pracy z uczniami i młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Książka ta to doskonały poradnik dla nauczycieli, pedagogów, którzy w codziennej pracy spotykają się z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wart podkreślenia jest fakt, iż autorka przybliża również problematykę pracy z uczniem zdolnym, proponując konkretne scenariusze zajęć wspierających właśnie tę grupę.

Tytuł publikacji: Szkolne problemy uczniów
Autor publikacji: Maria Witkoś
Wydawnictwo, rok: Wyd. Impuls, Kraków 2012

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *