DOTACJA NA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – NOWELIZACJA

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zmiany w rozporządzeniu wynikają z konieczności dostosowania rozwiązań przyjętych w tym rozporządzeniu do rozwiązań przyjętych na gruncie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666, z późn. zm.).

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/70021-dotacja-na-wychowanie-przedszkolne-nowelizacja

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *