Dyrektorzy mają kłopot: Którego nauczyciela zwolnić z pracy?

Jak dyrektor powinien się zabrać do wytypowania nauczyciela do zwolnienia, gdy się okaże, że od nowego roku będzie mniej uczniów?

Dyrektor w trakcie opracowywania projektu arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny widzi w kwietniu, na podstawie projektowanej liczby godzin lekcyjnych, jak wygląda sytuacja i powinien się przygotowywać do typowania. Musi określić, jakie osoby zostaną wytypowane do zwolnienia. Problem w przypadku większej liczby nauczycieli tego samego przedmiotu zawsze polega na wyborze tego właściwego do zwolnienia. Dlatego dyrektor powinien mieć opracowane wcześniej kryteria doboru pracownika do zwolnienia.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/922538,edukacja-szkoly-nauczyciele.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *