Dyrektorzy szkół liczą potrzebnych specjalistów. Polegli na algorytmie

Wydawało się, że jedynym mankamentem wprowadzenia długo oczekiwanego standardu dotyczącego liczby zatrudnionych w szkołach i przedszkolach nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, terapeutów) będzie to, skąd ich wziąć. Trudne okazuje się także... wyliczenie liczby wskazanych etatów. Przeszkadzają sztywne ramy ustawowego algorytmu.

  • Dyrektorzy szkół i przedszkoli nie mogą się doliczyć, ilu tak naprawdę potrzebują nauczycieli specjalistów.
  • Wyznaczony ustawowo standard jest mało elastyczny i niejasny.
  • Czasu jest mało – do 1 września trzeba zatrudnić ponad 17 tys. nauczycieli specjalistów.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/dyrektorzy-szkol-licza-potrzebnych-specjalistow-polegli-na-algorytmie,381265.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *