Dyżur w czasie przerwy świątecznej bez dodatkowego wynagrodzenia

Nauczyciel nie ma urlopu w czasie przerw świątecznych - przypomina MEN. Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że istnieje potrzeba zapewnienia dzieciom opieki np. w Wigilię, może przydzielić nauczycielom zajęcia w tym czasie. Nie chodzi oczywiście o lekcje, ale o zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Według stanowiska resortu edukacji, przerwa świąteczna to czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Choć dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej i zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych, to może podjąć decyzję, że takie zajęcia zorganizuje. Po dokonaniu diagnozy potrzeb rodziców, których dzieci uczą się w danej szkole, dyrektor szkoły może zdecydować o ewentualnym zorganizowaniu zajęć opiekuńczych.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/oswiata/praca-nauczyciela-w-czasie-przerwy-swiatecznej-stanowisko-men,134998.html

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *