Dzieci po drugiej stronie muru

20 listopada został opublikowany raport HFPC. Wynika z niego potrzeba nowej, kompleksowej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i doregulowania systemu odpowiedzialności nieletnich.

Obecny, w którym nadzór nad poszczególnymi typami jednostek rozproszony jest na pięć różnych ministerstw, ma poważne luki i w efekcie prowadzi do ryzyka poważnych zagrożeń dla praw i wolności wychowanków placówek – wynika z opublikowanego raportu HFPC „Dzieci po drugiej stronie muru”.

Cały tekst i źródło: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/aktualnosci-i-ekonomia/23387-dzieci-po-drugiej-stronie-muru

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *