Dziecko z FAS w szkole i w domu

Problematyka Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i zaburzeń pochodnych budzi coraz szersze zainteresowanie rodziców i opiekunów, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów i lekarzy.

Znaczna grupa dzieci dotkniętych tym problemem jest wychowywana poza rodzinami pochodzenia, w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i w domach dziecka. Rodzice często nie radzą sobie z wychowywaniem dziecka z FAS, popadając w różne problemy materialne i w uzależnienia, sprawiając ból dzieciom i sobie. Wiele z nich ma ogromny wpływ na szkolne funkcjonowanie: obniżone możliwości intelektualne (ok. połowa dzieci ma rozpoznawane upośledzenia rozwoju umysłowego różnego stopnia), zaburzone są funkcje pamięci bezpośredniej, jest ona mało wydajna, brak im umiejętności uogólniania, przewidywania i planowania, nie są w stanie przewidzieć konsekwencji własnych działań. Te trudności często powodują trudne sytuacje, w których nieodzowna jest natychmiastowa reakcja nauczyciela, ale też stała i systematyczna praca. W szkole praca z uczniem z zaburzeniami poalkoholowymi jest procesem wiążącym się z nieustannym planowaniem i organizowaniem. Stosowane strategie muszą być poddawane ciągłej kontroli i analizie. Nauczyciel powinien znaleźć czas, by móc podkreślić i uwidocznić każdy sukces ucznia. Dzieci z FAS potrzebują naszej życzliwości, troski i uwagi. Książka ta w sposób sugestywny pokazuje na co zwrócić uwagę, by nie stać się tylko niezainteresowanym obserwatorem ich trudnej drogi życiowej.

Recenzja książki: Krzysztof  Liszcz, Dziecko z FAS w szkole i w domu, Kraków 2011

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *