Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

Książka jest zbiorem doświadczeń zawodowych i osobistych autorki. Opisuje w niej bowiem swoje doświadczenia, które zdobyła (i nadal zdobywa) jako matka niepełnosprawnego dziecka oraz jako terapeutka dzieci z głębokimi zaburzeniami w rozwoju

Jest to publikacja niezwykle cenna, gdyż większość książek dostępnych na rynku dotyczy zagadnień teoretycznych. Pozycja ta zawiera krótkie wprowadzenie teoretyczne, po którym następuje zasadnicza część książki – proste i czytelne wskazówki, jak pomóc dzieciom nauczyć się wielu umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu oraz jasne procedury postępowania zweryfikowane w praktyce, a także postępowanie na wypadek problemów z zastosowaniem wskazanych procedur. Autorka opracowała i przedstawia czytelnikom np.: program nauki spożywania posiłków przy stole, nauki spożywania posiłków przy użyciu sztućców czy też trudnej sztuki korzystania z nocnika. To, co dla większości dzieci jest normalnym etapem w rozwoju nie wymagającym nadmiernej uwagi od rodziców, dla dziecka z głębokim zaburzeniami jest droga pod górę, wymagające czasami wielomiesięcznego treningu i stałej pomocy osoby dorosłej. Autorka pokazuje, jak być obok, jak wspierać i skąd czerpać siły do codziennej, niekończącej się pracy. Wielkim atutem tej książki jest język autorki – pozbawiony naukowego żargonu, jasny i klarowny. Pozycja właściwie dla każdego: nauczyciela, rodzica, terapeuty, studenta. Pozwala na empatyczne patrzenie na rzeczywistość dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Tytuł publikacji

Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik dla rodziców i terapeutów

Autor publikacji

Marta Wiśniewska

Wydawnictwo, rok

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *