Dziś mija termin planowania zajęć specjalistycznych w szkołach!

Szanowni Dyrektorzy! Przypominamy, że właśnie dzisiaj mija termin przekazania do organów prowadzących planów określających przydział dodatkowych zajęć specjalistycznych. Jak to zrobić? Co powinien zawierać taki plan? O kiedy mają być zaplanowane zajęcia? O tym wszystkim w dzisiejszym artykule.

Szanowni Dyrektorzy!

Przypominamy, że właśnie dzisiaj mija termin przekazania do organów prowadzących planów określających przydział dodatkowych zajęć specjalistycznych.

Przede wszystkim należy pamiętać, że na podstawie rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej do zajęć specjalistycznych zalicza się:

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • Zajęcia logopedyczne,
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • Inne zajęcia terapeutyczne.

 

O czym należy pamiętać?

Zajęcia specjalistyczne są realizowane w ramach dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a o ich wymiarze decyduje dyrektor szkoły. Dlatego do dnia dzisiejszego do organu prowadzącego powinien wpłynąć plan zawierający wykaz zaplanowanych zajęć specjalistycznych.

 

Co powinien zawierać plan zajęć specjalistycznych?

Dyrektor szkoły powinien w planie zawrzeć następujące informacje:

 • nazwę szkoły, adres szkoły i numer z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych,
 • nazwę organu prowadzącego szkołę,
 • wykaz planowanych godzin zajęć specjalistycznych,
 • podpis dyrektora szkoły wraz ze wskazaniem miejscowości oraz datą sporządzenia dokumentu.

Warto pamiętać, że ww. zajęcia mają być zrealizowane do 20 grudnia 2022 i być prowadzone przez specjalistów:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – terapeuta pedagogiczny,
 • zajęcia logopedyczne – logopeda,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – brak wyodrębnionego stanowiska, wskazane kwalifikacje z zakresu socjoterapii,
 • inne zajęcia terapeutyczne – terapeuta pedagogiczny.

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – art. 18, art. 35, art. 42 ust. 2d,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) – § 10r – 10w.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *