Jak nauczyć dzieci przestrzegania zasad w szkole?

Wielu nauczycieli i wychowawców uważa, że w zupełności wystarczy powiedzieć o procedurach i zasadach na początku roku, a uczniowie powinni je zapamiętać. Tymczasem uczenie się procedur postępowania i zasad zachowania podlega tym samym zasadom, jak uczenie się jakiegokolwiek przedmiotu. Przekonaj się!

Wielu nauczycieli i wychowawców uważa, że w zupełności wystarczy powiedzieć o procedurach i zasadach na początku roku, a uczniowie powinni je zapamiętać. Tymczasem uczenie się procedur postępowania i zasad zachowania podlega tym samym zasadom, jak uczenie się jakiegokolwiek przedmiotu. Opanowanie określonego zakresu wiedzy z dowolnego przedmiotu czy zdobycie umiejętności wymaga powtarzania i wielokrotnego ćwiczenia.

MacKenzie sugeruje następujące działania:

Dnia pierwszego:

 • Przedstaw twoje ogólne zasady w teorii. Utrzymuj tę prezentację na poziomie ogólnym, bez zbędnych szczegółów i wyliczania rozmaitych przykładów.
 • Powieś twoje zasady w klasie na widocznym dla uczniów miejscu.
 • Opisz swoje procedury w klasie, takie jak: kiedy i w jaki sposób uczniowie powinni wchodzić do klasy, kiedy mogą mieć przerwę, jak powinni opuszczać klasę po zakończeniu zajęć.
 • Opisz swoje reguły postępowania wobec tych, którzy złamią lub będą testować twoje zasady.
 • Bądź przygotowany na przedstawienie twoich zasad w praktyce, gdy tylko zdarzy się ku temu okazja. Ta lekcja z pewnością zostanie zauważona przez innych uczniów.
 • Ogłoś, że roześlesz do domów listy z twoimi zasadami zachowania w klasie.

 

Podczas pierwszych dwóch tygodni:

 • Każdego dnia powtarzaj twoje ogólne zasady postępowania i zachowania w klasie, podobnie jak i inne specyficzne reguły, które będą sprawdzane lub naruszane przez uczniów.
 • Zadawaj uczniom pytania, aby upewnić się, że rozumieją, czego się od nich oczekuje.
 • Poświęć jak najwięcej czasu na nauczenie dzieci rutynowych procedur i czynności w klasie. Wyodrębnij określoną procedurę, nad którą zamierzasz pracować w kolejnych dniach.
 • Pokaż uczniom, o co ci chodzi poprzez przedstawienie modelowej sytuacji oraz modelowego sposobu zachowania się.
 • Przedyskutuj z dziećmi hipotetyczne sytuacje, aby upewnić się, że rozumieją, czego od nich oczekujesz.
 • Spodziewaj się testowania reguł i bądź na to przygotowany. Jedynym sposobem na nauczenie dzieci reguł jest słowne wydawanie poleceń i instrukcji oraz ćwiczenie i ich powtarzanie (niektórzy uczniowie będą musieli wiele razy doświadczyć w praktyce twoich zasad, zanim się do nich przekonają).

 

Podczas pierwszego miesiąca:

 • Kontynuuj ćwiczenie twoich zasad i procedur postępowania.
 • Oczekuj sprawdzania cię przez uczniów i bądź na to przygotowany. Najcięższy test zdarza się zazwyczaj w ciągu pierwszych czterech do sześciu tygodni.
 • Bądź przygotowany na potwierdzenie stosowania twoich reguł poprzez efektywną reakcję. Twoja konsekwencja będzie procentowała w przyszłości.
 • Zaplanuj profilaktycznie spotkanie z rodzicami dla tych uczniów, którzy będą nadmiernie cię testowali w ciągu pierwszych tygodni szkolnych. Będzie ci potrzebne wsparcie i współpraca z ich strony.

 

W ciągu roku szkolnego:

 • Powtarzaj zasady postępowania i zachowania w klasie przy każdej okazji.
 • Kontynuuj twoje efektywne reagowanie na wszelkie występki. Uczenie się reguł jest nieustającym procesem.

•          Zaangażuj rodziców i rozwiń plan współpracy dom – szkoła, co pozwoli rozwiązać problemy z uczniem, który nie poprawia swojego zachowania.

 

My sprawdziliśmy – działa!

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *