Edukacja prozdrowotna w edukacji wczesnoszkolnej

„Zdrowie to stan dobrego samopoczucia (dobrostanu) fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”.

To tyle, jeśli chodzi o dość ogólną definicję zdrowia. Z perspektywy osób dorosłych można doprecyzować, że zdrowie to dar, jaki możemy dać dziecku, który pozwoli mu rosnąć, rozwijać się, być twórczym, niezależnym oraz szczęśliwie cieszyć się życiem.

Nikogo nie potrzeba przekonywać, że im wcześniej dziecko zetknie się z edukacją prozdrowotną, tym bardziej wymierne będą skutki owego spotkania.

Chciałabym zwrócić uwagę na znaczenie edukacji wczesnoszkolnej w kształtowaniu postaw i nawyków uczniów w zakresie szeroko pojmowanego zdrowia. Zaangażowanie dzieci, ich ciekawość poznawcza, pozwalają nauczycielom działać i kształtować to, co ważne dla przyszłości uczniów. Wracam więc do powszechnie znanego powiedzenia „Czym skorupka…”, które przenosi  się do wielu dziedzin w jakie edukacja wczesnoszkolna  wkracza  swoimi oddziaływaniami.

Celem edukacji prozdrowotnej na I etapie kształcenia jest:

– w zakresie wiedzy ( poznawanie zasad funkcjonowania własnego organizmu, poznawanie siebie – nazywanie i wyrażanie emocji, nabywanie umiejętności zachowania się w sytuacjach zwycięstw i niepowodzeń – szczególnie spektakularne w czasie zajęć edukacji ruchowej, poznawanie przepisów ruchu drogowego i zasad zachowania się na drogach, warunkujących bezpieczeństwo – np. realizacja programu Klub Bezpiecznego Puchatka, Klub Pancernika Gustawa, czy spotkania z sympatycznym policjantem Pyrkiem),

w zakresie umiejętności (planowanie i podejmowanie działań sprzyjających własnemu rozwojowi fizycznemu, psychicznemu i emocjonalnemu, wdrażanie do zdrowego i racjonalnego odżywiania – udział w akcjach typu „Warzywa i owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, czy konkursach „Tesco dla szkół – Zdrowo-najedzeni”, wykonywanie z uczniami w czasie zajęć edukacji technicznej, czy plastycznej  sałatek ,kanapek, piramidy zdrowego odżywiania, organizowanie w ciągu roku szkolnego Dni Promocji Zdrowia – przedsięwzięcie dla wszystkich uczniów kl. 1 -3 , czy Festiwalu Piosenki Szkolnej „Jedz owoce i warzywa, będziesz zdrów jak ryba”, kształtowanie umiejętności organizacji wolnego czasu ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej, kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia – udział w próbnych alarmach przeciwpożarowych, organizowanie kursów pierwszej pomocy dla pierwszoklasistów, realizacja programów profilaktycznych np. „Dam sobie radę”,

w zakresie postaw – kształtowanie nawyków higienicznych i zdrowego stylu życia – realizacja programów profilaktycznych „Klub Wiewiórka”, „Chroń dziecięce uśmiechy”, apele tematyczne, wystawy prac plastycznych, kształtowanie wrażliwości i troskliwości wobec osób niepełnosprawnych – udział w akcjach pomocowych, zbiórkach pieniędzy np. na rzecz Fundacji „Ogród Marzeń”, wykonywanie kartek urodzinowych dla chorych dzieci, co umożliwia nawiązanie więzi koleżeńskich z niepełnosprawnymi rówieśnikami, kształtowanie postawy asertywnej, dążenie do nawyku prawidłowej postawy ciała.

Wszystkie te wymienione przeze mnie cele realizujemy bardzo systematycznie w ciągu każdego roku szkolnego. Staramy się dbać o atrakcyjność oferty skierowanej do naszych wychowanków,  mając na uwadze ogromne znaczenie tej tematyki. Czy edukacja prozdrowotna przyniesie zamierzone efekty? Czas pokaże. Miejmy nadzieję, że jej skutkiem będzie dobre samopoczucie uczniów.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *