Sprawdzian z oświaty: Polska szkoła pogrąży się w kryzysie czy nauczy indywidualnej pracy z dzieckiem?

O tym, że prawdziwy test dla naszej edukacji dopiero nadchodzi, a szkoła albo pogrąży się w kryzysie, albo nauczy się indywidualnej pracy z dzieckiem.

Wszystkie kraje na świecie reformują teraz swoje systemy edukacji. Jednym z kluczowych pytań, na które próbujemy odpowiedzieć, jest to, jak powinniśmy kształcić nasze dzieci, by te znalazły miejsce w gospodarce XXI w. Próbujemy, nawet pomimo że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak gospodarka będzie wyglądała w przyszłym tygodniu” – tak zaczyna się jeden z najbardziej popularnych na świecie wykładów dotyczących edukacji.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/868052,sprawdzian-z-oswiaty-polska-szkola-pograzy-sie-w-kryzysie-czy-nauczy-indywidualnej-pracy-z-dzieckiem.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *