Edukacja wielokulturowa – przydatne materiały dla nauczycieli

Coraz częściej do naszej Redakcji wpływają prośby o wskazówki, gdzie szukać materiałów edukacyjnych przydatnych do pracy z cudzoziemcami, w klasach wielokulturowych. Poniżej znajdziecie Państwo wykaz przydatnych źródeł.

Nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego mogą wykorzystywać niżej wymienione, dostępne na stronach internetowych materiały:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.02.2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Dz.U. Nr 61, poz. 306)
 • Ku wielokulturowej szkole w Polsce. Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu edukacyjnego
 • Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” (http://wlaczpolske.pl/) – zbiór zasobów edukacyjnych stworzonych do budowy podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie. Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, jest narzędziem pozwalającym tworzyć zindywidualizowane zestawy treści dostosowane do wieku i poziomu znajomości języka polskiego uczniów. Dostępne materiały obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i geografię Polski.

 

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą znaleźć przydatne informacje związane z przyjmowaniem i nauką cudzoziemców w szkołach, m.in., na stronach:

 • Międzykulturowość w szkole – Poradnik dla nauczycieli i specjalistów  (wydany przez ORE);
 • Osiem kroków czyli kilka praktycznych rad (wydany przez ORE);
 • Uczniowie z różnych kultur w szkole (wydana przez ORE);
 • Szkoła wobec wyzwań migracyjnych: uchodźcy w szkole (wydana przez ORE);
 • Wielokulturowość w klasie na przykładzie projektu współfinansowanego ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” – Języki Obce w Szkole;
 • Dziecko migranckie w naszej klasie. Rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli (publikacja przygotowana w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności” realizowanego przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji (IOM) w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy i Kuratorium Oświaty w Warszawie);
 • Edukacja wobec wyzwań migracyjnych;
 • Materiały dotyczące edukacji wobec wyzwań migracyjnych;
 • Autobiografia spotkań międzykulturowych;
 • Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi;
 • Praca z uczniem cudzoziemskim – Przewodnik dobrych praktyk;
 • Wracam do szkoły – poradnik szkoła podstawowa część I
 • Wracam do szkoły – poradnik szkoła podstawowa część 2
 • Materiały Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • Kultura w sieci dla dzieci – portal Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Polskie Dzieje – portal historyczny Polskiej Agencji Prasowej

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *