Edukacja zdalna podczas pandemii oczami nastolatków

Po niemal roku zdalnej nauki 20 proc. uczniów przejawia objawy depresji, a 65 proc. uważa, że lekcje zdalne były prowadzone na niższym poziomie, niż stacjonarne. Część obawia się powrotu do szkolnej rzeczywistości - wynika z analiz badaczy z Polski i Ukrainy.

W czasie pandemii COVID-19 zajęcia szkolne odbywały się w innym niż wcześniej trybie – zdalnym i hybrydowym.

Pedagodzy, rodzice, a przede wszystkim uczniowie musieli przystosować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

Badacze NASK poprosili nastolatków o podzielenie się opiniami na temat odczuć związanych z formułą nauczania zdalnego.

Jak wynika z raportu, ponad połowa badanych pozytywnie zaopiniowała zdalny tryb edukacji (61,0 proc.). Negatywnie ocenił go co piąty ankietowany nastolatek (20,5 proc.) i niemal tyle samo uczniów wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć” (18,5 proc.).

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/edukacja-zdalna-podczas-pandemii-oczami-nastolatkow,316278.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *