Ewaluacja zewnętrzna – jak wypromować szkołę?

Kiedy w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym z 7 października 2009 roku zawarto wymóg mówiący o tym, że jedną z form zewnętrznego nadzoru pedagogicznego jest ewaluacja zewnętrzna, rady pedagogiczne szkół i placówek zaczęły się zastanawiać, w jaki sposób wypromować swoją pracę.

Kiedy w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym z 7 października 2009 roku zawarto wymóg mówiący o tym, że jedną z form zewnętrznego nadzoru pedagogicznego jest ewaluacja zewnętrzna, rady pedagogiczne szkół i placówek zaczęły się zastanawiać, w jaki sposób wypromować swoją pracę, jak w pełni pokazać realizację działań oraz jak „przekonać” ewaluatorów zewnętrznych do oceny pracy placówki na najwyższym poziomie.

 

Raporty, które są dostępne na stronie systemu ewaluacji oświaty przekazywane do organu prowadzącego i rady pedagogicznej, stały się dokumentem którym szkoła, placówka mogła się chwalić i być dumna z jego treści lub żałować, że nie dołożyła starań, aby w pełni przedstawić swoją pracę.

Kiedy już przez trzy kolejne lata nauczyliśmy się sposobu prezentacji osiągnięć, zmiana rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym znacznie podniosła poprzeczkę. Zmieniły się wymagania na poziomie podstawowym i wysokim. Przez te lata wykładowcy Instytutu Kształcenia Eko-Tur pomogli i nadal pomagają radom pedagogicznym zrozumieć i realizować wymagania zawarte w załączniku do w/w rozporządzenia.

Podpowiadamy, aby placówki spróbowały określić, jakie działania prowadzą w zakresie danego wymagania, jakich przedsięwzięć brakuje i co mogą jeszcze wprowadzić lub zmienić. Takie opracowanie dwunastu wymagań daje radom obraz ich pracy, przynosi korzyści podczas ewaluacji wewnętrznej, gdyż w jednym dokumencie są zgromadzone informacje o działaniach placówki oraz pokazują nauczycielom, w jakim kierunku podążać i jak zgodnie z tym wymaganiem pracować.

Jako osoba prowadząca szkolenia jestem pełna uznania dla rad pedagogicznych, które potrafią i chcą przygotować się do wyzwań ewaluacji zewnętrznej. Podziwiam ich rzetelność i perfekcyjność w działaniu. Doceniam też to, iż szkolenia prowadzone są po południu, po lekcjach, często w soboty lub inne dni wolne od pracy.

Jakie wnioski nasuwają się po latach doświadczeń w pracy z radami pedagogicznymi w zakresie ewaluacji wewnętrznej?

Warto pamiętać, że;

1. Ewaluacji nie należy się bać.

2.Trzeba się do niej profesjonalnie przygotować:

  • zapoznać się z narzędziami,
  • przedyskutować w zespołach, jakie działania realizujemy w poszczególnych wymaganiach,
  • omówić, co jest ważne i jak należy to przedstawić ewaluatorom zewnętrznym,
  • pokazać ciekawe, nowatorskie rozwiązania,
  • przedstawić innowacje i eksperymenty realizowane w placówce,
  • pochwalić się warsztatem pracy podczas obserwacji zajęć,
  • wykazać się wiedzą dotyczącą różnych obszarów pracy szkoły,
  • pokazać korzyści, jakie daje nam współpraca ze środowiskiem, i jakie korzyści czerpią instytucje z nią współpracujące.

3. Podczas prezentacji projektu raportu z ewaluacji zapoznać się z jego treścią i nanieść merytoryczne uwagi.

4. Pamiętać o stworzeniu odpowiedniego klimatu i utrzymaniu poprawnych relacji podczas wizyty ewaluatorów prowadzących ewaluację zewnętrzną.

5. Promować raport, pokazując efekty pracy szkoły/placówki i korzyści płynące dla uczniów.

Życzę przyjaznych ewaluatorów i jak najwyższych wyników ewaluacji zewnętrznych.

Halina Szymańska – ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły, twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych – laureat nagród MEN.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *