Jakich kwalifikacji należy wymagać od nauczyciela etyki?

Według Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli stanowisko nauczyciela etyki może zajmować osoba, która ukończyła odpowiednio:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *