Fatalne wyniki gimnazjalistów

Ponad 40 proc. uczniów ostatniej klasy gimnazjum mówi po angielsku na poziomie jaki wymaga się od absolwentów podstawówek.

Takie wnioski płyną z opublikowanych właśnie wyników analizy przeprowadzonej przez Instytut Badań Edukacyjnych. Choć do badania zostali wytypowani uczniowie, którzy ponadprzeciętnie radzili sobie z rozumieniem tekstu pisanego, pisania w języku angielskim czy rozumieniu ze słuchu to wyniki są dalekie od oczekiwań. W teście wzięli udział uczniowie, uczący się według starej podstawy programowej, którzy mieli za sobą co najmniej sześć lat nauki języka angielskiego.

Źródło i cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/19,1170215-Fatalne-wyniki-gimnazjalistow.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *